Agellid aferḍas
Contes en kabyle / 6 novembre 2015

Zik-nni deg yiwet n tmurt, yella yiwen n ugellid d aferḍas. Yiwen deg wid akk i iḥkem ur yeẓri neɣ ur yesli s tifeɣedt n ugellid-nsen. Yiwen wass n unebdu, tidi tettcercur ɣef wudem-is d uqerruy-is, agellid yeṭall yeffes yerna zelmeḍ, mi iwala yiwen ur yelli yekker yekkes tacacit-is ad yesfeḍ tidi yerna iɣeẓẓa-t uqerruy-is, yebɣa ad t-yekmez. Tban-d tgernuzt-is amzun d taneẓruft, yiwen n unẓad ur t-yesɛi. Mazal ur yerri tacacit-is almi i d-yekcem yiwen seg yiqeddacen-is. Yufa-t-id akken aqerruy ɛeryan, alammi d ass-nni i yeḥṣa umeɣbun n uqeddac s tifelɣedt n ugellid-is. Agellid yettwafḍeḥ, yeqqim irekkem seg zzɛaf, yeṭṭef aqeddac n twaɣit deg lexnaq yenna-as:”Lufan ad sleɣ yeffeɣ wawal ɣef wayen teẓriḍ, netta yettwehhi ɣer tbelɣust-is, ad k-kkseɣ    aqerruy-ik. Aqeddac ittergigi am usaflaw, yeggul s uqerruy-is d win n warraw-is ur yeqqar i yiwen lbaḍna n ugellid. Yeffeɣ meskin s tazzla d tergagayt. Wissen acḥal n wussan i yezrin, aqeddac ameɣbun yesɛedda-ten deg liqliq, ulac amḍiq i-t-yewwin. Ala Rebbi d netta i yeẓran s tifelɣedt n ugellid. Yeqqim yewḥel. Tinin yebɣa ad yini i lɣaci merra d akken agellid-nsen d afelɣad maca yugad tamettant, ur yettu ara ayen iɣef t-iweɛɛed ugellid u yerna yeggul. Zik ulac limin ḥanet….

Timucuha