Agrud bu snat tyemmatin
Contes en kabyle / 6 novembre 2015

  Ta d taqsiṭ i yeḍran i Sidna Sliman. Yiwen wass, usant-d ɣer teɣremt n Sidna Sliman snat tlawin, yiwet d timizwiɣt tayeḍ d timibrikt. Yal yiwet deg-sent teddem-d agrud deg ufus-is. Igerruden-nni ttemcabin aṭas, maca yiwen deg-sen d amuddir wayeḍ yemmut. Sersent snat tlawin-nni igurden-nsent sdat n uɛric n ugellid, qqumcent, bdant la d-ḥekkunt ayen tent-id-yewwin ɣer dinna. Agellid yesmuzgut-asent s uhannay ameqqran : – Ay Unnig-nsen, i d-tebda tmeṭṭut timizwiɣt, nekk ttidireɣ di yiwen uxxam akked tmeṭṭut-a, nettat d takna-inu. Azal n wayyur aya, s kra n wussan kan gar-anteɣ, i snat yid-nteɣ nurew-d sin yiguuden yellan s tezmert igerrzen. Armi d iḍelli tameddit, agerrud n tmeṭṭut-a yebda yettiẓẓif. Netta ad yili yemmut kra n tsaɛtin deffir mi nessexsi tafat akken ad neṭṭes. Ur ifaq yiwen s wayen yeḍran i ugrud-a siwa yemma-s. Dɣa imi nekk tuɣ-iyi ɣebbseɣ deg yiḍes alqayan, tfures tagnit tekker-d di talest, teddem-d agrud-iw terr ines deg umkan-is. Mi d-ukiɣ taṣebḥit-a, faqeɣ agrud yellan ɣer yidis-iw ur yesnuffus ara. Mi ḥekkreɣ nezzeh deg-s, ukzeɣ netta mačči d-waynu. Imir-nni kan, tenṭeq-d tmeṭṭut timibrikt tini i Sidna Sliman s yimeṭṭawen deg wallen :Uhu, ay Unnig-nsen ! Tameṭṭut-a la teskiddib. Agrud amuddir d ayla-w”. Din-din, tegzem-as awal tmeṭṭut…

Timucuha