Agrud bu snat tyemmatin

6 novembre 2015

 

Ta d taqsiṭ i yeḍran i Sidna Sliman.

Yiwen wass, usant-d ɣer teɣremt n Sidna Sliman snat tlawin, yiwet d timizwiɣt tayeḍ d timibrikt. Yal yiwet deg-sent teddem-d agrud deg ufus-is. Igerruden-nni ttemcabin aṭas, maca yiwen deg-sen d amuddir wayeḍ yemmut. Sersent snat tlawin-nni igurden-nsent sdat n uɛric n ugellid, qqumcent, bdant la d-ḥekkunt ayen tent-id-yewwin ɣer dinna. Agellid yesmuzgut-asent s uhannay ameqqran :

– Ay Unnig-nsen, i d-tebda tmeṭṭut timizwiɣt, nekk ttidireɣ di yiwen uxxam akked tmeṭṭut-a, nettat d takna-inu. Azal n wayyur aya, s kra n wussan kan gar-anteɣ, i snat yid-nteɣ nurew-d sin yiguuden yellan s tezmert igerrzen. Armi d iḍelli tameddit, agerrud n tmeṭṭut-a yebda yettiẓẓif. Netta ad yili yemmut kra n tsaɛtin deffir mi nessexsi tafat akken ad neṭṭes. Ur ifaq yiwen s wayen yeḍran i ugrud-a siwa yemma-s. Dɣa imi nekk tuɣ-iyi ɣebbseɣ deg yiḍes alqayan, tfures tagnit tekker-d di talest, teddem-d agrud-iw terr ines deg umkan-is. Mi d-ukiɣ taṣebḥit-a, faqeɣ agrud yellan ɣer yidis-iw ur yesnuffus ara. Mi ḥekkreɣ nezzeh deg-s, ukzeɣ netta mačči d-waynu.

Imir-nni kan, tenṭeq-d tmeṭṭut timibrikt tini i Sidna Sliman s yimeṭṭawen deg wallen :Uhu, ay Unnig-nsen ! Tameṭṭut-a la teskiddib. Agrud amuddir d ayla-w”.

Din-din, tegzem-as awal tmeṭṭut timizwiɣt twekked-as i Sidna Sliman belli d amuddir i d agrud-is. Sakin la itteddu ad yekker umerẓi imawi gar snat tlawin-nni. Imiren dɣa, yenṭeq-d ugellid ɣur-sent :Dayen ! Dayen ! Imi akka yal ta la teqqar d nekk i d yemma-s n ugrud amuddir, tura ihi ad nesseɛdel gar-akent d wa ad tellzemt i snat yid-kent.Akk wid yellan dinna baten , bdan la ttemseqsayen acu ara yeg ugellid amassan.

Irfed Sidna Sliman afus-is yini i yiwen seg yiɛessasen-is :Ay aɛessas, ddem-d agerrud-ihin amuddir, bḍu-t ɣef sin s tkuba-inek tefkeḍ seg-s i yal yiwet amur-is.Din-din tebda tmeṭṭut timibrikt la tettiɣwis , la tessutur deg ugellid akken ad isemmet andah-is :Annaɣ ay Unnig-nsen ! Ttxil-k ur t-neqq ara ! Wicqa, efk-as-t i nettat, awi-d kan ad yedder.Wamma tameṭṭut-nni nniḍen, s yiwet tɣara tameckukt i tessentag Sidna Sliman i wakken ad iressi andah-is 😀 awal uṣwib ay Unnig-nsen ! Bḍu-t ɣef sin i wakken yal yiwet seg-nteɣ ad tuɣal s tumert ɣer uxxam-is s tunet-is.Mi yerfed uɛessas takuba-ines i wakken ad igzem agerrud-nni, isɣel-as Sidna Sliman i wakken ad yeḥbes.

-Efk agerrud-nni i tmeṭṭut-a timibrikt, i as-yenna, nettat i d yemma-s, acku siwa tayemmat taḥeqqanit ara yessirmen i mmi-s tudert di tegnit am ta.Akka ihi, s tumert tameqqrant, tuɣal-d tmeṭṭut timibrikt s ugerrud-is ɣer uxxam. Ma d takeddabt-nni timizwiɣt, nettat tettwazen ɣer usaqqal, sakin asmi d-teffeɣ yebra-yas urgaz-is.

2 commentaires

  • nassim 28 novembre 2017 à18 h 25 min

    magnifique merci et bon courage

    • Riad 29 novembre 2017 à9 h 28 min

      Merci Nassim

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Timucuha