Agdiḍ azeggaɣ

6 novembre 2015

Amacahu, ad telhu, ad tebeɛ am usaru ad tuɣal annect n ujga.

Zik-nni tella yiwet n tyaziḍt deg yiwet n taddart tettidir nettat d warraw-is deg telwit. Ɣur-s mraw n yigdaḍ, tẓa deg-sen kif-kif-iten deg tiɣmi, d imellalen akk, ma d wis mraw yemgarrad ɣef yimezwura, ur yelli d amellal am nutni : netta d azeggaɣ am tfelfelt . Ɣef waya i t-ɣunzan watmaten-is deg uxxam d tizziwin-is deg berra. Ur t-ttaǧǧan ara ad yurar yid-sen, yerna ttaḍsan fell-as. Akka i s-xeddmen seg mi ara d-yali wass alamma yeɣli yiṭij ttɛayaren-t : Tifelfelt tazeggaɣt… tifelfelt taqerḥant… Agdiḍ azeggazɣ meskin yettarra kan ɣer wul-is, seg mi ara d-yekker yekres unyir-is, yezga d uḥzin kra yekka wass, ur yessin la taḍsa la anecraḥ.

Yiwen wass, tekker-d yemma-s tanezzayt am wakken tuɣ tannumi teḥseb tarwa-s, tufa tẓa n yifrax imellalen, wis mraw, azeggaɣ-nni ulac-it. Tessawel, tessawel, tuzzel yeffes, tuzzel zelmeḍ , amzun yeffeɣ-itt laɛqel, maca yiwen ur as-d-yerri awal. Teqqim ɣef umnar n tewwurt tettru, tkemmel aḥluli i tasa-s. Afrux azeggaɣ mi iwala yiwen ur t-iḥemmel dɣa yehmel yerra ɣef uqerruy-is.Yerwel ɣef uxxam-nsen, yeǧǧa ɣer deffir atmaten-is i s-yerran ddunit-is d taberkant. Iteddu, iteddu, ur yeẓri anda ara t-awin yisurifen-is armi d-yeɣli yiḍ.

Dɣa yufa-d iman-is deg tlemmast n yiwet n teẓgi yebrebren. Isekla-ines, seg wakken ɣezzifit, ma teṭṭaleḍ taqacuct-nsen ad k-teɣli tcacict, yal afurek ɣef gma-s yeẓḍa, tafat n wass ur tettaf s wansi ara d-tɛeddi, ad s-tiniḍ d iḍ ama d tanezzayt ama d tameddit. Yuɣal ufrux azeggaɣ amecṭuḥ meskin yugad. Yugad ad d-yemmager uccen ad t-isebleɛ am yiwet n tleqqimt. Deffir n yiwet n tẓebbujt ibedd netta ittergigi am usaflaw, mačči seg usemmiḍ acku deg unebdu i yella maca seg tugdi. Yeqmec kra allen-is yuɣal yeldi-tent-id. Mi yeṭṭal s igenni iwala yewwet-d tikkelt yiwen uzenẓar n lberq. Tafat-is terra tiẓgi-nni merra amzun d ass. Sdat-s tbedd-d yiwet n tmeṭṭut yettiqin deg sser, telsa-d talaba tamellalt, imi-s i d-yesskanayen aseḍsu amellal yugi ad yeḥbes seg ucmumeḥ. Tenṭeq ɣer ufrux azeggaɣ tenna-as :

 • D acu i txeddmeḍ iman-ik deg tlemmast n teẓgi ɣef leṭnac n yiḍ ?

Afrux amecṭuḥ ur nugid, yeffeɣ-d seg udhac-nni amezwaru mi i tt-iwala maca yeqqim yeggugem, awal ur t-id-yuli.

 • Ur ttagad, ur tufiḍ d acu ara k-xedmeɣ, ala ayen yelhan, ẓriɣ d acu i k-yuɣen, ẓriɣ acimi i d-trewleḍ ɣef twacult-ik, ẓriɣ d acu i k-xeddmen watmaten-ik.

Tameṭṭut-a teḥṣa merra s wannect-a acku, ziɣen d tawkilt n teẓgi, issken-akk Rebbi Tenna-as :

 • Kkes aɣilif kra n wayen ḍsan fell-ak wayetma-k d wiyaḍ ad k-tekkseɣ tura kan, dɣa ma tebɣiḍ ad k-rreɣ tifeḍ akk igdaḍ yellan deg ddunit merra.

Afrux ameɣbun yeldi kan deg warquqen-is, issenhezz kan aqerruy-is tikkelt d agessar tayeḍ d asawen akken ad s-yerra-as :

 • Ih !

Teɛzem abrid, afrux-nni azeggaɣ yuɣal d amellal am udfel yerna yettdeggir-d yiwet n tafat tamellalt d taqessḥant yettḍurrun allen n win tt-iwalan. Tenna-as :

– Qmec tura allen-ik ad k-ssiwḍeɣ alma d imawlan-ik.

Teɛzem diɣen abrid wis sin yufa-d iman-is gar yemma-s d wayetma-s. Tazwara ur t-ɛqilen ara, tuɣal yemma-s tḥulfa i tasa-s n tyaziḍt tefrawes-d, tɛeggeḍ seg lferḥ :

– Lɛeslama-k ay afrux-iw amecṭuḥ !

Temlel-nni n wafriwen-is seg wakken d taqessḥant tesdderɣel merra atmaten-is yusmen seg-s, ma d yemma-s teqqim tẓerr acku tḥemmel mmi-s nezzeh, maca seg wass-nni tuɣal teḥzen am wakken yeḥzen netta ussan yezrin. Ula d igdaḍ-nni nniḍen d arraw-is, ɣaḍen-tt imi uɣalen ur ttwalin ara.

Agdiḍ ameɣbun yeggra-d deg liqliq, yeɛweq d acu ara yexdem. Ixemmem, ixemmem, yuɣal yebren ɣer teẓgi-nni, yessawel i tewkilt-nni n teẓgi. Teffeɣ-d deffir n yiwet n tmadaɣt tameqqrant tenna-as :

 • D acu i k-id-yewwin diɣen ? Yenna-as :
 • Bɣiɣ ad iyi-d-terreḍ tiɣmi-inu tazeggaɣt, terreḍ-d diɣen timeẓriwt i watmaten-iw i tesdderɣel temlel-nni i iyi-d-tefkiḍ akken ad d-yezzi lferḥ s ul n yemma.

D ayen i s-yenna i texdem melba ma txemmem acku teḥṣa s kullec. Dɣa netta yuɣal-d akken yella umayna, d afrux azeggaɣ, ma d atmaten-is uɣalen ttwalin am zik. Seg wass-nni ifrax-nni merra ččan tamsalt akken i ilaq, gzan tamsirt i sen-yefka ugdiḍ azeggaɣ, fehmen d akken mačči d tiɣmi i yettakken azal, mačči d tiɣmi i d tidet. Akken tebɣuḍ tiliḍ, d amellal, d azeggaɣ, d awraɣ neɣ d aberkan neɣ gar-asen, ala azal n lecɣal-ik i itekkin. Yelha ma ɣur-k ul yeččur d tayri, tayri ara tbeṭṭuḍ ɣef medden merra.

Tamacahut lwad lwad mliɣ-tt-id i warraw n lejwad.

Sɣur Malek Houd, d amedyaz, d amaru, d aselmad n tmaziɣt

Source: blog « agucaf »

9 commentaires

 • Berkud 13 novembre 2015 à8 h 08 min

  Tanemmirt i yimeskaren n wesmel-a. Afud igerrzen.

  • Riad 13 novembre 2015 à8 h 54 min

   Tanemmirt ik a Berkud

   • Warda 13 décembre 2017 à23 h 52 min

    Rnuyaghd timuchuha

   • Riad 14 décembre 2017 à10 h 42 min

    Athane rnighed snath 🙂

 • warda 18 décembre 2017 à18 h 35 min

  en kabyle

 • Houd Malek 1 janvier 2020 à23 h 00 min

  Tamacahut-a inu, d nekk i tt-id-yesnulfan, rriɣ-tt deg ublug-iw  » aghucaf ».
  Isem-iw Malek Houd, d amedyaz, d amaru, d aselmad n tmaziɣt.
  Ulac aɣilif ma terram-d isem-iw deg taggara n uḍris-iw.
  Tanemmirt.

  • Riad 7 janvier 2020 à16 h 53 min

   Tanmirt a Malek, j’avais mis déjà le lien directement vers ton blog, mais là je viens de rajouter la mention de ton nom 🙂 en tout cas tanmirt f t mucuha i d’urad

 • Houd Malek 2 février 2020 à21 h 54 min

  Tanemmirt ula d kunwi.

 • Hakim 5 mai 2020 à17 h 08 min

  Tanmirth

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Timucuha